• עברית
  • English

קטלוג מוצרים

A2B2E2K2-P3 R

מסנן משולב A2B2E2K2-P3 R
 
פילטר משולב לגזים ואדים אורגאניים, אנאורגאניים, חומציים, הלוגיים, אמוניה וחלקיקים מוצקים ונוזלים, רדיואקטיביים ורעילים כמו כן מיקרואורגניזמים כגון בקטריות ווירוסים.
 
המסנן/פילטר מתאים לשימוש עם מסכות פנים מלאות, מפוחים ומסכות חצי פנים (יש לוודא התאמה בין המסנן למסכה או למפוח).

  • חיי מדף (בשנים): 5